Total Pageviews

Monday, 24 February 2014


தமிழகத் தாவரங்கள் - Flowers of Tamilnadu - கல்லீரல் நோய்க்கு மருந்து -கோழிக்கீரை

                              http://tinyurl.com/l6wxdem
                             


அத்துச் சாரியை நுட்பம் -

                           தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (221)

Saturday, 22 February 2014எடுததல் , படுத்தல் ஓசைகள்

                             தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (220)


தமிழ்நாட்டுச் செடிகொடி விளக்கம்- ஒப்பு மருக்கொழுந்து-சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து - சித்த , ஆயுர்வேத மருத்துவம்

                            http://tinyurl.com/jw9lloe

Tuesday, 18 February 2014
For some of my books - http://searchplus.nlb.gov.sg/

                                   

Maruttuvap peyarakarāti / patippāciriyar, Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potup patippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. 
மருத்துவப் பெயரகராதி / பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப் பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Tāmōtaran̲, Ku.தாமோதரன்கு.

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ Nūl veḷiyīṭu ; eṇ 117. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியீடு ; எண் 117.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ. கீ. சு. நூலகம், [1999]
Add to e-Shelf

Takka nāṭakam / patippāciriyar, Cu. Cauntara Pāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. 
தக்க நாடகம் / பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தர பாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Tāmōtaran̲, Ku. தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscripts Library (Tamil Nadu, India)

A. Kī. Cu. Nūlaka Veḷiyīṭu ; eṇ 423. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு ; எண் 423. A. Kī. Cu. Nūlaka Veḷiyīṭu. Tamil̲ nūl veḷiyiṭu ; eṇ 118. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியிடு ; எண் 118. Madras Government oriental manuscripts series ; no. 423. Madras Government oriental manuscripts series. Tamil nul veliyitu ; en 118.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ. கீ. சு. நூலகம், 1999.

   

Material Type:

Add to e-Shelf

Cōl̲a maṇṭala varalār̲ukaḷ / patippāciriyar, Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. . 
சோழ மண்டல வரலாறுகள் / பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Tāmōtaran̲, Ku. தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscripts Library (Tamil Nadu, India)

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ Nūl veḷyīṭu ; eṇ 116. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெள்யீடு ; எண் 116. A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu ; eṇ 421. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு ; எண் 421.

Cen̲n̲ai : A.Kī.Cu. Nūlaka Veḷiyīṭu, சென்னை : அ.கீ.சு. நூலக வெளியீடு, 1999.


Material Type:

Add to e-Shelf

Camatakkin̲i nāṭakam / patippāciriyar: Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar: Ku. Tāmōtaran̲. 
சமதக்கினி நாடகம் / பதிப்பாசிரியர்: சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர்: கு. தாமோதரன்.

Tāmōtaran̲, Ku. தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscripts Library (Tamil Nadu, India) அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் (Tamil Nadu, India))

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ nūl veḷiyīṭu ; eṇ 120. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியீடு ; எண் 120.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ.கீ.சு. நூலகம், 1999.Material Type:

Add to e-Shelf

Cavvaruṇa nāṭakam / Paiyan̲ūr Varatarājan̲ Piḷḷai ; patippāciriyar, Cu. Cauntarapāṇṭiyan̲ ; potuppatippāciriyar, Ku. Tāmōtaran̲. 
சவ்வருண நாடகம் / பையனூர் வரதராஜன் பிள்ளை ; பதிப்பாசிரியர், சு. சௌந்தரபாண்டியன் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர், கு. தாமோதரன்.

Varatarājan̲ Piḷḷai, Paiyan̲ūr. வரதராஜன் பிள்ளை, பையனூர். Tāmōtaran̲, Ku.தாமோதரன்கு. Cauntara Pāṇṭiyan̲, Es. சௌந்தர பாண்டியன், எஸ். Government Oriental Manuscipts Library (Tamil Nadu, India)

A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu ; eṇ 424. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு ; எண் 424. A. Kī. Cu. Nūlaka veḷiyīṭu. Tamil̲ Nūl veḷiyīṭu ; eṇ 119. அ. கீ. சு. நூலக வெளியீடு. தமிழ் நூல் வெளியீடு ; எண் 119.

Cen̲n̲ai : A. Kī. Cu. Nūlakam, சென்னை : அ. கீ. சு. நூலகம், 1999.

   

Monday, 17 February 2014தமிழ்நாட்டுத் தாவரங்கள் - நந்தியாவட்டை (இயற்கை எழுதுமை)

                               http://tinyurl.com/kunq324


தொல்காப்பியக் கோட்பாடு


                               தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (218)

Saturday, 15 February 2014 தமிழ்நாட்டுத் தாவரங்கள் -தேள் கொடுக்கு(பாலுணர்ச்சி தூண்டும் மருந்து) 

                                      http://tinyurl.com/o8jpz77


 'ஒன்' சாரியை மறைந்த இரகசியம் !

                                 தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (217)எழுத்துப்பேறு - இதன் இரகசியம் !

                             தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (216)

Thursday, 13 February 2014சாரியை இரகசியம் (Secret of Euphonic extension)

                             தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (215)

Sunday, 9 February 2014வழக்கிழந்த சொற்கள் - தமிழ்ப் புணர்ச்சி விதிகள் 


                            தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (214)

Saturday, 8 February 2014தமிழ்நாட்டுப் பூக்கள் - களைகள் - சித்த மருத்துவம்- Pain killer - காட்டுக்கொள்

                http://tinyurl.com/kmcv4b8


சேய்மைச் சுட்டு

                                    தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (213)
Dr.S.Soundarapandian when visited to U.V.S. Libraray , Besant nagar , Chennai 41, to present a paper on manuscriptology in 2012.


http://thedalveli.wordpress.com/- 

செம்மொழி மாநாடு : (சிறப்பிதழ்கள்-மலர்கள்-எதிர்பார்ப்புகள்)


-  இதில் முனைவர் சு. சௌந்தரபாண்டியன் நூல் ! : 

                                      18 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஒரு சுவடி இடங்கை, வலங்கை சாதிகளைப் பற்றி கூறுகிறது. இது 1995 இல் எஸ். சௌந்தரபாண்டியன் அவர்களால் `இடங்கை வலங்கையார் வரலாறு என்ற பெயரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

Friday, 7 February 2014தமிழ்நாட்டுப் பூக்கள் - காட்டுக் கடுகு - சித்தமருத்துவம்- கடுகு எண்ணெய்
                                        http://tinyurl.com/nuj6z48
Dr.S.Soundarapandian while working for Central Institue of Classical Tamil , Chennai -113
as Chief Resource Person in the Department of Manuscriptology  meant for bringing out Critical Edition of Tamil Classical Works .   (Photo - 2013)


Structure of Tholkappiyam

                                    தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (212)
Dr. S. Soundarapandian refers to books at Central Institute of Classical Tamil Library where he was working as Chief Resource Person - Photo 2014 .
(2013-2014)


வற்றுச் சாரியை

                                தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (211)

Tuesday, 4 February 2014

Saturday, 1 February 2014தமிழ்நாட்டுப் பூக்கள் - கொடிரோஜா (சர்க்கரைநோய்க்கு இயற்கை மருத்துவம்)

                              http://tinyurl.com/l64gmbs


மரூஉ - இலக்கணம்

                                  தொடத் தொடத் தொல்காப்பியம் (209)